Comhlacht aitheanta aistriúcháin atá lonnaithe i gceartlár na Gaeltachta

Ag cur seirbhísí aistriúcháin Gaeilge ar fáil le breis is 25 bliain

Aistritheoirí ardoilte a bhfuil taithí na mblianta acu

Saineolas ar aistriúchán Gaeilge

Abair ceart é, abair trí Europus é!

Cinnte de rúndacht

Aistriúchán

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúchán dlí go tuarascálacha agus cuntais bhliantúla, preasráitis agus scripteanna teilifíse.

Comhairleoireacht Teanga

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí.

Fotheidil

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse cláracha ó chláracha spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seánra chomh maith le fotheidil do na bodhair.

Cúrsaí Oiliúna

Eagraíonn Europus Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach & Aistriúchán i gcomhar le hOllscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh agus Údarás na Gaeltachta.

AN SÉALA CREIDIÚNAITHE D’AISTRITHEOIRÍ AG ÁR nAISTRITHEOIRÍ AR FAD

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Déan teagmháil linn!

Mar atáimid in ann cabhrú leatsa

An Earnáil Phoiblí

An bhfuil ceanglais ar do Roinn nó d’eagraíocht faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla? Má tá, glaoigh orainn. Cuirimid seirbhís ghairmiúil faoi rún ar fáil do réimse leathan ranna agus comhlachtaí san earnáil phoiblí.

Comhlachtaí Corparáideacha

Tá Europus ag cur seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe ar fáil le breis is scór bliain. Oibrímid le comhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta léiriúchán chun freastal ar a gcuid riachtanas teanga agus fotheidealaithe. An mian leat margaíocht a dhéanamh ar do chomhlacht trí Ghaeilge? An bhfuil seirbhís fotheidealóireachta ag teastáil uait? Déan teagmháil linn.

Iarratais Aonuaire

An bhfuil iarratas aonuaire aistriúcháin nó ar fotheidealóireachta agat? An bhfuil ceist ghramadaí nó comhairle uait? An bhfuil maoiniú faighte agat ó Údarás Craolacháin na hÉireann do chlár? Cuir tuairisc faoinár gcuid seirbhísí aistriúcháin agus fotheidealóireachta. Is cuma an iarratas mór nó beag é, cuideoidh Europus leat
agus fáilte.

Teistiméireachtaí

“Europus na comhairleoirí teanga atá ag Lorg Media. Cuireann siad obair ar ardchaighdeán ar fáil i gcónaí. Is iad an chéad rogha againne iad do sheirbhísí fotheidealóireachta agus aistriúcháin mar aon le hobair phrofála. Cuireann Europus an obair ar fáil go snasta, cruinn agus in am. Comhlacht níos fearr, níl le fáil!”

Loretta Ní Ghabháin,

Lorg Media

“Mar léiritheoir teilifíse tá caidreamh fada agam le Europus. Tá saintuiscint acu ar riachtanais aistriúcháin agus fotheidealóireachta teilifíse. Iad aireach ar thábhacht gach focail, ar chruinneas agus ar an mbrú ama a bhaineann leis an ngnó seo, tá sársheirbhís tugtha acu d’earnáil na teilifíse le hos cionn scór bliain. Go mba fada buan iad!”

Seán Ó Cualáin,

Aniar TV

Eolas fúinn

Is comhlacht aistriúcháin agus comhairleoireachta teanga é Europus a bunaíodh i 1996. Cuireann an comhlacht seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe den chéad scoth ar fáil do chliaint san earnáil phríobháideach agus phoiblí chomh maith leis na hInstitiúidí Eorpacha.

Bímid ar fáil ón 09.00-5.00 Luan go hAoine agus bíonn aistritheoir sinsearach ar fáil i gcónaí chun comhairle a chur ar chliaint nó tabhairt faoi aistriúchán ar an toirt.

Teagmháil

+353 91 595492

eolas@europus.ie

An Cheathrú Rua, Co. Galway, Ireland, H91 XK3E

Designed By Quinnee.com , © 2022, Europus