SEIRBHÍSÍ

Aistriúchán

Soláthraíonn Europus réimse leathan seirbhísí aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis, agus scripteanna teilifíse. Ar ár bpríomhchliaint tá comhlachtaí poiblí agus stáit a fhilleann chugainn arís agus arís eile chun aistriúchán a dhéanamh ar thuarascálacha bliantúla, ráitis straitéise, cairt custaiméirí agus eile.

Soláthraíonn Europus seirbhísí aistriúcháin d’fhormhór na Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí chomh maith le roinnt cuideachtaí príobháideacha.

Is féidir a bheith cinnte de rúndacht agus de shlándáil nuair a bhítear ag obair le Europus.

Is féidir liosta cuimsitheach a fháil de chomhlachtaí agus de phearsanra ar féidir teagmháil a dhéanamh leo maidir le caighdeán ár gcuid táirgí agus ár gcuid seirbhísí ach sin a iarraidh.

Comhairleoireacht Teanga

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

 

Cúrsaí Oiliúna

Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

Cúrsa bliana leibhéal 8 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí an tArd-Dioplóma de chuid Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh. Tá an clár roinnte i seacht modúl agus 60 creidiúint. Europus a sholáthraíonn an clár de réir Nósanna Dearbhaithe Cáilíochta Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh agus le maoiniú ó Údarás na Gaeltachta.

 

Fotheidil

Tá Europus ag soláthar fotheideal do TG4, do RTÉ agus do chomhlachtaí léiriúchán neamhspleách le breis is 25 bliain. Tá cleachtadh na mblianta ag an bhfoireann
fotheidil a sholáthar i ngach réimse clár idir shobalchláir, fhaisnéis, shiamsaíocht, agus spórt chomh maith le fotheidil d’ardáin dhigiteacha.

Ina theannta sin cuireann Europus fotheidil ar fáil ar chláir chun freastal ar dhaoine atá bodhar nó a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu agus leantar I gcónaí na rialacha idirnáisiúnta a bhaineann leis an stíl sin fotheidealóireachta.

Eolas fúinn

Is comhlacht aistriúcháin agus comhairleoireachta teanga é Europus a bunaíodh i 1996. Cuireann an comhlacht seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe den chéad scoth ar fáil do chliaint san earnáil phríobháideach agus phoiblí chomh maith leis na hInstitiúidí Eorpacha.

Bímid ar fáil ón 09.00-5.00 Luan go hAoine agus bíonn aistritheoir sinsearach ar fáil i gcónaí chun comhairle a chur ar chliaint nó tabhairt faoi aistriúchán ar an toirt.

Teagmháil

+353 91 595492

eolas@europus.ie

An Cheathrú Rua, Co. Galway, Ireland, H91 XK3E

Designed By Quinnee.com , © 2022, Europus