FOLÚNTAIS

TÁIMID AG EARCÚ!

Aistritheoirí / Fotheidealóirí á Lorg

Is mian le Europus cur le foireann aistritheoirí agus fotheidealóirí an chomhlachta.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar na poist a bheidh lonnaithe in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Conradh bliana a bheidh i gceist ar dtús ach d’fhéadfaí síneadh a chur leis an tréimhse sin ina dhiaidh sin.

Riachtanach:

 • Sárscileanna Gaeilge agus Béarla, idir scríofa agus labhartha
 • Sárscileanna ríomhaireachta
 • Sárscileanna eagrúcháin, cumarsáide agus in ann oibriú as a stuaim féin
 • An cumas tascanna a bhainistiú
 • Scileanna bainistíochta ama

Inmhianaithe:

 • Céim onóracha i nGaeilge
 • Taithí aistriúcháin
 • Taithí phrofléitheoireachta
 • Taithí ar bhogearraí aistriúcháin
 • Eolas ar an gCaighdeán Oifigiúil
 • Séala an Aistritheora

Oiliúint:

Cuirfear oiliúint teanga agus ríomhaireachta ar fáil.

Pá:

Íocfar pá de réir taithí agus cumais.

Próiseas Iarratais:

 Seol litir iarratais mar aon le CV chuig isadora@europus.ie

faoin 5pm Dé Céadaoin an 14 Meitheamh 2023.

 Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh agus scrúdú.

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Déan teagmháil linn!

Eolas fúinn

Is comhlacht aistriúcháin agus comhairleoireachta teanga é Europus a bunaíodh i 1996. Cuireann an comhlacht seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe den chéad scoth ar fáil do chliaint san earnáil phríobháideach agus phoiblí chomh maith leis na hInstitiúidí Eorpacha.

Bímid ar fáil ón 09.00-5.00 Luan go hAoine agus bíonn aistritheoir sinsearach ar fáil i gcónaí chun comhairle a chur ar chliaint nó tabhairt faoi aistriúchán ar an toirt.

Teagmháil

+353 91 595492

eolas@europus.ie

An Cheathrú Rua, Co. Galway, Ireland, H91 XK3E

Designed By Quinnee.com , © 2022, Europus