FOLÚNTAIS

TÁIMID AG EARCÚ!

Tá Europus ag cur seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe ar fáil do chliaint san earnáil phríobháideach agus phoiblí, do na meáin náisiúnta agus do na hInstitiúidí Eorpacha le beagnach 30 bliain. Mar thoradh ar chonradh nua atá bainte amach ag an gcomhlacht le ceann d’Institiúidí na hEorpa is mian linn cur leis an bhfoireann bhuan chomh maith le líon na saoraistritheoirí a n-oibrímid leo.

AISTRITHEOIRÍ FAOI OILIÚINT (2)

Is mian le Europus beirt aistritheoirí faoi oiliúint a fhostú a bheidh lonnaithe in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Cuirfear oiliúint ar na hiarrthóirí a n-éireoidh leo i ngach réimse den aistriúchán, de theicneolaíocht an aistriúcháin agus de chruinneas na Gaeilge.

Riachtanach:

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal
 • Sárscileanna Gaeilge agus Béarla, idir scríofa agus labhartha
 • Sárscileanna ríomhaireachta
 • Sárscileanna eagrúcháin, cumarsáide agus in ann oibriú as a stuaim féin

Inmhianaithe:

 • Iarchéim san Aistriúchán

Conradh bliana a bheidh i gceist ar dtús ach d’fhéadfaí síneadh a chur leis an tréimhse sin ina dhiaidh sin.

Chun iarratas a dhéanamh seol CV chuig sinead@europus.ie faoin 23 Feabhra 2024.

 

AISTRITHEOIRÍ OILTE (2)

Is mian le Europus beirt aistritheoirí oilte a fhostú a bheidh lonnaithe in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe le dul ag obair ar ábhar ó Institiúidí na hEorpa. 

Riachtanach:

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal
 • Taithí dhá bhliain ar a laghad san aistriúchán
 • Taithí ar uirlis CAT– MemoQ nó Trados
 • Cleachtadh ar thaighde a dhéanamh ar théarmaí agus eile mar a bhaineann leis an aistriúchán

Inmhianaithe:

 • Iarchéim san Aistriúchán
 • Séala Creidiúnaithe an Aistritheora
 • Taithí ar ábhar aistritheoirí eile a athbhreithniú
 • Taithí ar ábhar ó Institiúidí na hEorpa

Conradh 2 bhliain a bheidh i gceist ar dtús ach d’fhéadfaí síneadh a chur leis an tréimhse sin ina dhiaidh sin.

Íocfar pá tarraingteach de réir taithí agus cumais.

Chun iarratas a dhéanamh seol CV chuig sinead@europus.ie faoin 23 Feabhra 2024.

 

SAORAISTRITHEOIRÍ

Riachtanach:

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus taithí dhá bhliain ar a laghad san aistriúchán
 • Taithí ar uirlis CAT– MemoQ, nó Trados – cuirfear ceadúnas saoraistritheora MemoQ ar fáil
 • Cleachtadh ar thaighde a dhéanamh ar théarmaí agus eile mar a bhaineann leis an aistriúchán
 • Cleachtadh ar na sruthanna oibre a bhaineann le hábhar a sholáthar go seachtrach

Seol CV chuig europuseutranslation@europus.ie más suim leat glacadh le hobair ar bhonn seachtrach.

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Déan teagmháil linn!

Eolas fúinn

Is comhlacht aistriúcháin agus comhairleoireachta teanga é Europus a bunaíodh i 1996. Cuireann an comhlacht seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe den chéad scoth ar fáil do chliaint san earnáil phríobháideach agus phoiblí chomh maith leis na hInstitiúidí Eorpacha.

Bímid ar fáil ón 09.00-5.00 Luan go hAoine agus bíonn aistritheoir sinsearach ar fáil i gcónaí chun comhairle a chur ar chliaint nó tabhairt faoi aistriúchán ar an toirt.

Teagmháil

+353 91 595492

eolas@europus.ie

An Cheathrú Rua, Co. Galway, Ireland, H91 XK3E

Designed By Quinnee.com , © 2022, Europus