FOLÚNTAIS

TÁIMID AG EARCÚ!

Tá Europus ag cur seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe ar fáil do chliaint san earnáil phríobháideach agus phoiblí, do na meáin náisiúnta agus do na hInstitiúidí Eorpacha le beagnach 30 bliain. Mar thoradh ar chonradh nua atá bainte amach ag an gcomhlacht le ceann d’Institiúidí na hEorpa is mian linn cur le líon na saoraistritheoirí a n-oibrímid leo.

SAORAISTRITHEOIRÍ

Riachtanach:

  • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus taithí dhá bhliain ar a laghad san aistriúchán
  • Taithí ar uirlis CAT– MemoQ, nó Trados – cuirfear ceadúnas saoraistritheora MemoQ ar fáil
  • Cleachtadh ar thaighde a dhéanamh ar théarmaí agus eile mar a bhaineann leis an aistriúchán
  • Cleachtadh ar na sruthanna oibre a bhaineann le hábhar a sholáthar go seachtrach

Seol CV chuig europuseutranslation@europus.ie más suim leat glacadh le hobair ar bhonn seachtrach.

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Déan teagmháil linn!

Eolas fúinn

Is comhlacht aistriúcháin agus comhairleoireachta teanga é Europus a bunaíodh i 1996. Cuireann an comhlacht seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe den chéad scoth ar fáil do chliaint san earnáil phríobháideach agus phoiblí chomh maith leis na hInstitiúidí Eorpacha.

Bímid ar fáil ón 09.00-5.00 Luan go hAoine agus bíonn aistritheoir sinsearach ar fáil i gcónaí chun comhairle a chur ar chliaint nó tabhairt faoi aistriúchán ar an toirt.

Teagmháil

+353 91 595492

eolas@europus.ie

An Cheathrú Rua, Co. Galway, Ireland, H91 XK3E

Designed By Quinnee.com , © 2022, Europus